1 comment

Add a comment

CAPTCHA Image

  • randi - 1
    So little time to photos now, and not much snow this winter.. but I've added just a few, and hope to get time to more at a later time.. :happy: More winterphotos from before new year can be seen at 2016 fall.
    ------------------------
    Så lite tid til foto i vinter, og lite med snø.. men har lagt inn noen få.. no før våren.. Kan bli lite med bilder i tida framover òg, travelt.. kommer sterkere tilbake får vi håpe :wink: Fleir vinterbilder fra før nyttår, finnes under 2016, høst.

    http://fotogleder.com/index.php?/category/147