Home / Tag sommer /

Motiv fra Rangøya - Karvåg / Scene from Rangøya - Karvåg