Home / Nature/-life & Landskape Norway/Natur, dyre/fugleliv og landskap Norge / Nature&Landscape at all seasons / 2018 / Vår 2018 / Spring 2018 /

Bakka v Nærøyfjorden / Bakka kyrkje - Bakka church by the Nærøyfjord